CNBC giới thiệu một sự kiện ảo với các CEO, nhà công nghệ và nhà đầu tư chăm sóc sức khỏe hàng đầu, khám phá cách các công ty sáng tạo nhất đang giải quyết cuộc khủng hoảng coronavirus và những ảnh hưởng lâu dài mà cuộc khủng hoảng sẽ gây ra đối với ngành. Hãy xem các phiên sân khấu chính ngay bây giờ. Được dẫn dắt bởi các chuyên gia và phóng viên của CNBC, Healthy Returns trau dồi những ý tưởng đột phá sẽ giúp giảm thiểu đại dịch toàn cầu và sẽ biến đổi ngành chăm sóc sức khỏe trong nhiều năm tới. Có các CEO của Pfizer, Moderna, Bristol Myers Squibb, Epic, Regeneron, v.v.
Thế giới
xem Cười
màn hình