VIDEO31: 0531: 05Xem Người Khỏe Mạnh Trở Lại: Con đường phía trước với Tiến sĩ Emily Gurley Trở lại Khỏe MạnhViệc truy tìm liên hệ cho thấy gì về sự lây lan của coronavirus? Hoa Kỳ có thể tuyển dụng đủ các thiết bị theo dõi để theo dõi hiệu quả virus không? Và liệu người Mỹ có chia sẻ thông tin liên lạc khi được yêu cầu không? Hôm nay trên "Healthy Returns: The Path Forward", một liên hệ theo dõi Q&A với Tiến sĩ Emily Gurley của Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg. Để biết thêm thông tin chi tiết độc quyền từ các phóng viên và diễn giả của chúng tôi, hãy đăng ký bản tin Healthy Returns của chúng tôi để nhận thông tin mới nhất được gửi thẳng đến hộp thư đến của bạn hàng tuần. Và để ngồi ở hàng ghế đầu tại Sự kiện CNBC, bạn có thể nghe trực tiếp từ các giám đốc điều hành, nhà đổi mới, nhà lãnh đạo và những người có tầm ảnh hưởng có tầm nhìn xa trên sân khấu trong "The Keynote Podcast." Nghe ngay bây giờ, dù bạn nhận được podcast của mình.
ipa nha bạn
tại đây
xem thêm thời tiết nghe bạn