IntelJustin Sullivan | Theo Loop Capital Markets, công ty này đã hạ cấp cổ phiếu của Intel để bán do nắm giữ sau khi cổ phiếu bán dẫn tăng vọt với thu nhập tốt hơn mong đợi. "Intel có thể sẽ thấy tăng trưởng những thách thức đến năm 2020, "Cody Acree của Loop cho biết trong một lưu ý cho khách hàng hôm thứ Sáu.