(Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC PRO) Điểm yếu lớn nhất của Goldman Sachs hiện là nguồn sức mạnh. Trong nhiều năm, các nhà phân tích đã chỉ ra sự phụ thuộc của ngân hàng có trụ sở tại New York vào thị trường vốn - giao dịch, phát hành trái phiếu và cổ phiếu mới và lời khuyên về việc sáp nhập - đó là một lý do khiến cổ phiếu của nó kém hiệu quả so với những gã khổng lồ ngân hàng bán lẻ như JPMorgan Chase và Bank of America.
vào Tin tức
xem thêm tại đây tại đây
macbook nhé