Đây là sổ tay hàng ngày của Mike Santoli, nhà bình luận thị trường cấp cao của CNBC, với những ý tưởng về xu hướng, cổ phiếu và thống kê thị trường. "Xu hướng là bạn của bạn - cho đến cuối cùng," họ nói. Xu hướng hiện nay là một trong những nhà đầu tư trốn vào Big Tech / tăng trưởng thế tục đóng vai trò là cổ phiếu trung bình trì trệ. Có cơ sở hợp lý cho tất cả điều này: sự khan hiếm của dòng tiền dài hạn và tăng trưởng lợi nhuận làm tăng phí bảo hiểm đối với những người có nó; lãi suất cực thấp nâng cao giá trị ngụ ý của tương lai xa ngày hôm nay; Tuy nhiên, ngay cả các mô hình thị trường hợp lý cũng có thể bị tin quá mức và các nhà giao dịch có thể quá phấn khích trước đà tăng trưởng này. Có thể là ở một số phần của Nasdaq-plex. Tâm lý nhà giao dịch ngắn hạn đang chống lại các thái cực quá mức, v.v.
đi vào iphone
đồng hồ
click xem thêm Bất động sản