Một công nhân đang khoan dầu gần New Town, North Dakota.Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC PRO.) Giá dầu đã phục hồi từ mức thấp gần đây và Jeffrey Currie, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa của Goldman Sachs, cho biết điều tồi tệ nhất hiện đã qua. "Thị trường này dường như đã chuyển hướng. "Chúng tôi đang ở trong giai đoạn suy nghĩ ngay bây giờ khi chúng tôi nói chuyện", ông nói hôm thứ Năm trên "Worldwide Exchange" của CNBC. "Chúng tôi nghĩ rằng thị trường toàn cầu sẽ thâm hụt vào đầu tháng Sáu."
tại đây nghe
xe du lịch
vào xem thêm động cơ nha