David Tepper, người sáng lập và chủ tịch của Appaloosa Management.David Orrell | CNBCT Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC Pro. Giám đốc quỹ đầu cơ tỷ phú David Tepper đã xây dựng cổ phần hơn 100 triệu đô la trong một công ty truyền thông xã hội nổi tiếng trong ba tháng đầu năm ngay cả khi ông cắt bớt cổ phần của mình ở những gã khổng lồ công nghệ khác. Công ty quản lý Appaloosa của Tepper đã công bố các vị thế của mình từ cuối quý đầu tiên, cho thấy một quỹ chỉ có dưới 3,3 tỷ đô la các vị thế vốn chủ sở hữu và năm nắm giữ trên 300 triệu đô la.
nhà hàng tại đây nhé
đi đến ipa
đi vào tủ lạnh