Jim CramerScott Mlyn | CNBCT Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro. Jim Cramer của CNBC cho biết hôm thứ Sáu trên "Squawk on the Street" rằng có một số cổ phiếu lưu trú tại nhà vẫn còn khả năng hoạt động khi nền kinh tế bị thay đổi bởi đại dịch coronavirus.
click vào link này
vào Tài chính nha
máy in nhé