Trong lần ra mắt CES của Elvie năm ngoái, công ty khởi nghiệp tập trung vào phụ nữ đã mang về một Giải thưởng Sáng tạo. Năm nay, nhóm nghiên cứu đã bổ sung một số dịch vụ còn thiếu đáng chú ý trong năm 2019, chủ yếu là bơm gian hàng cho phụ huynh mới. Gian hàng Elvie có trạm bơm và kho lạnh cấp y tế cho sữa mẹ. Xem cuộc phỏng vấn của CNBC với Elvie khi công ty thiết lập gian hàng của họ cho CES 2020.