Một người phụ nữ đi bộ bên biển báo ga tàu điện ngầm Phố Wall vào ngày 23 tháng 3 năm 2020 ở thành phố New York.Angela Weiss | AFP | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). Theo một lưu ý mới từ SVB Leerink, công nghệ chăm sóc sức khỏe là một không gian thông minh cho các nhà đầu tư trốn khỏi cuộc khủng hoảng coronavirus và là một ngành sẵn sàng cho sự phát triển trong tương lai, với doanh thu có thể tăng gấp đôi trong thời gian tới, theo một lưu ý mới từ SVB Leerink. năm chiến trường cho bối cảnh chăm sóc sức khỏe về cả lo ngại suy thoái hậu COVID-19 và nguy cơ tiêu đề xung quanh cuộc bầu cử. Trong bối cảnh này, chúng tôi coi HCIT (Công nghệ thông tin chăm sóc sức khỏe) như một hầm trú ẩn cho bối cảnh chăm sóc sức khỏe rộng lớn hơn ", ghi chú cho biết.
khách du lịch tại đây nhé
điều hòa nghe
apply watch