Getty Images: Vào cuối quý, đặc biệt là sau một động thái thị trường lớn, các nhà đầu tư muốn điều chỉnh danh mục đầu tư của mình để phân bổ lại một số tài sản nắm giữ của họ, nhưng đối với những nhà đầu tư không có thói quen tuân theo quy tắc 60% cổ phiếu cũ, 40% trái phiếu, chiến lược gia của JPMorgan đã một lời cảnh báo. Chiến lược đã hoạt động trong nhiều thập kỷ, mang lại lợi nhuận trung bình 10%, giờ đây có thể chỉ trở lại khoảng 3,5% một năm trong thập kỷ tới.
click xem thêm máy in nhé
khách du lịch
đi đến dây sạc bạn nhé