Jeff Bezos, Giám đốc điều hành, AmazonMark Ralston | AFP | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). Các nhà phân tích của Barclays thấy không có lý do gì để ngừng ủng hộ con ngựa chiến thắng trong thời gian thị trường phục hồi. Ngân hàng cho biết trong một lưu ý mới rằng Amazon vẫn là một trong những nhà đầu tư đặt cược thông minh nhất ngay cả sau khi vượt trội hơn đáng kể so với phần còn lại của thị trường trong hai tháng qua.
tại đây
chùi nhà bạn nhé
dây sạc nhé