Có ba loại xét nghiệm Covid-19: di truyền, kháng thể và kháng nguyên. Các nhà khoa học đã phát triển các xét nghiệm di truyền trong vòng vài ngày sau khi xác định trình tự gen của virus vào đầu tháng Giêng. Hơn 630 thử nghiệm khác nhau hiện đã có sẵn trên thị trường hoặc đang trong quá trình phát triển và một số công ty lớn bao gồm Abbott, Roche, Thermo Fisher, LabCorp, Quest Diagnostics và CDC. Nhưng vẫn còn tình trạng thiếu hụt khi các bang bắt đầu dỡ bỏ các đơn đặt hàng tại chỗ. Hãy xem video để tìm hiểu lý do tại sao mỗi thử nghiệm lại quan trọng và tại sao chúng sẽ là chìa khóa để mở cửa lại nền kinh tế.
đi đến vòng đeo tay nhé
click iphone
Sức khỏe bạn nhé