Cổ phiếu FAANG hiển thị tại Nasdaq.Adam Jeffery | CNBC Amazon và Netflix nên duy trì đà đi lên của họ ngay cả sau khi đại dịch coronavirus được giải quyết, khiến họ trở thành những trò chơi trên internet hàng đầu, một nhà phân tích của JPMorgan cho biết hôm thứ Năm. với những người chiến thắng đó, "nhà phân tích Doug Anmuth viết trong một lưu ý cho khách hàng. "Chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ thấy những thay đổi nhanh chóng trong hành vi sau khi cuộc khủng hoảng qua đi."
đi vào Thế giới tại đây
vào xem ipa bạn nhé
click xem thêm link này